Secto Rally Finlandin suuristutukset käynnistyivät – ensimmäisessä vaiheessa istutetaan 13 500 taimea

Suomen MM-rallin eli Secto Rally Finlandin järjestävä AKK Sports Oy on aloittanut tapahtuman hiilijalanjälkeä kompensoivat metsäistutukset omistamallaan 27,5 hehtaarin suoalueella Jämsässä. Ennen juhannusta Pohjansuo-nimiselle alueelle tullaan istuttamaan yhteensä noin 13 500 taimea.

Taimien tulevalla kasvulla kompensoidaan kokonaan vuosien 2021 ja 2022 kilpailun oman organisaation ja kilpailijoiden hiilijalanjälki. Lisäksi kompensointi kattaa myös noin 20 % yleisön liikkumisesta aiheutuvasta hiilijalanjäljestä tämän vuoden MM-rallissa.

– Metsäalueemme ympärillä on sekametsää, joten lähdemme nyt männyn taimilla liikkeelle. Niitä tulee noin kuuden hehtaarin alueelle. Ensi vuonna jatketaan sitten koivulla tai kuusella niin, että hiilijalanjälkeä kompensoidaan vuosittain yhä enenevissä määrin, kertoo AKK Sports Oy:n talous- ja hallintojohtaja Markus Häkkinen.

Ratamestari Pekka ”Peku” Tähtinen ja projektipäällikkö (vastuullisuus, henkilökunta ja majoitus) Tiina Sammallahti istuttamassa taimia.

 – Tavoitteemme on, että vuoden 2025 Suomen MM-rallin kompensaatioistutuksilla katetaan yleisön tapahtuma-aikaisesta liikkumisesta aiheutuva hiilijalanjälki jo kokonaan, ja vuonna 2030 olemme täysin hiilineutraali MM-ralli. Kyseessä on merkittävä ja ainutlaatuinen hanke etenkin moottoriurheilutapahtumien saralla maailmanlaajuisesti, Häkkinen jatkaa.

Istutusalueesta kumppanuussopimus Neovan kanssa – istutusapuna paikallisia toimijoita

Metsänhoitoyhdistyksen ammattilaiset apuna istutuksissa.

AKK Sports Oy ja Neova Oy solmivat vuoden 2021 syksyllä kolmivuotisen kumppanuussopimuksen, jonka pohjalta luotiin malli, jolla koko Suomen MM-rallin hiilijalanjälki pystytään kompensoimaan vuoteen 2030 mennessä. Malli pohjautuu MM-rallin omaan metsään ja istutusten myötä kasvavaan valtavaan hiilinieluun.

Neova Oy:n viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaavan johtaja Ahti Martikaisenmukaan tuotannosta poistuneen alueen istuttaminen metsäksi ja siirtäminen hiilikompensointiin on luotettavasti todennettavissa oleva keino hiilidioksidipäästöjen kompensointiin.

– Lisäksi metsäksi muuttuva alue parantaa aina soisen alueen biodiversiteettiä. Kun lasketaan yhteen kaikki kasvi-, eläin ja sienilajit voi metsähehtaarilla olla jopa 20 000 eri lajia, mikä on monikymmenkertainen määrä verrattuna normaaliin suoluontoon, Martikainen sanoo.

Häkkisen mukaan jatkossa istutusoperaatioilla pyritään työllistämään myös paikallisia seuroja ja nuoria.

– Tämän kesän ensimmäiset istutukset tehdään paikallisen metsänhoitoyhdistyksen toimesta, mutta jatkossa toivomme pystyvämme työllistämään istutusoperaatioissa myös paikallisia seuroja ja nuoria vaikkapa esimerkiksi metsästyseurojen tai 4H-yhdistyksen kautta.

Secto Rally Finlandin metsäistutukset

  • AKK Sports Oy hankki vuonna 2021 Neovalta 27,5 hehtaaria turvetuotantokäytöstä poistettua suota
  • Tämän vuoden juhannukseen mennessä Pohjansuo-nimiselle alueelle istutetaan 13 500 männyn taimea
  • Taimien kasvu kompensoi sekä viime että tämän vuoden rallin kilpailuorganisaation ja kilpailijoiden hiilijalanjäljen
  • Lisäksi kasvu kompensoi noin 20 prosenttia yleisön liikkumisen aiheuttamasta hiilijalanjäljestä
  • Istutuksia lisätään asteittain vuoteen 2030, jolloin tavoitteena on täysin hiilineutraali MM-ralli
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close