Vastuullisuus

Secto Rally Finland haluaa olla vetovoimainen, vastuullinen ja kehittyvä koko kansan ralli. Vastuullisuus eri muodoissaan koetaan tapahtumatuotannon näkökulmasta tärkeäksi lähtökohdaksi ja yleisperiaatteeksi koko tapahtuman järjestämiselle. Tapahtumajärjestäjä AKK Sports Oy haluaa systemaattisesti kehittää toimintaansa niin, että tapahtuma on vastuullisemman autourheilun ja suurtapahtumatuotannon edelläkävijä myös vastuullisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Secto Rally Finlandille myönnettiin 2020 syksyllä Visit Finlandin alainen Sustainable Travel Finland -merkki, joka on tunnustus vastuullisesta matkailutoiminnan tuottamisesta. Ympäristövastuullisuuden lisäksi kriteeristöön kuuluu myös tapahtuman sosiaalinen, taloudellinen, eettinen ja kulttuurinen vastuullisuus sekä turvallisuus. Lisätietoja ohjelmasta pääset lukemaan klikkaamalla tästä.

Ympäristövastuullisuus

Suomen MM-ralli eli Secto Rally Finland on sitoutunut autoilun kansainvälisen kattojärjestön, FIA:n, ympäristöohjelmaan ja saavuttanut sen kolmiportaisen akkreditoinnin korkeimman tason jo vuonna 2017. Ohjelmaa varten tapahtuman esimerkiksi sähkönkulutuksia, materiaalientuotantoa ja materiaalimääriä sekä organisaation autojen polttoaineenkulutuksia dokumentoidaan vuosittain. FIA:n ympäristöohjelman auditointi järjestetään joka toinen vuosi tapahtumamme yhteydessä paikan päällä.

Secto Rally Finland -tapahtumasta tehtiin ensimmäiset hiilijalanjälkilaskelmat vuonna 2017 ja tapahtumaorganisaatio tekee vuosittain paljon töitä tapahtuman hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Vuonna 2018 hiilijalanjälkeä pienennettiin edellisvuodesta 19% ja vuonna 2019 puolestaan hiilijalanjälki pieneni 9,7% verrattuna vuoteen 2018. Vuonna 2021 hiilijalanjälki pieneni 43 % verrattuna 2019 lukemaan. 2021 lukemassa on syytä huomioida hyvin poikkeusellinen tapahtuma korona-aikana ja pienempi kävijämäärä. Suunta on kuitenkin erinomainen ja tapahtumanjärjestäjän yleistavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeään vähintään 2% joka vuosi.

  • Organisaation ohella myös erikoiskokeiden tekijöitä, talkoolaisia, mediaa, tapahtumavieraita sekä muita sidosryhmäläisiä kannustetaan sitoutumaan ympäristövastuullisemman tapahtuman rakentamiseen.
  • Suomen MM-ralli toteuttaa lukuisia ympäristövastuuprojekteja ja -kampanjoita (mm. Keskisuomalaisen kanssa sähköinen kisaopas; Skodan hybridimallit ja sähköautot organisaatioautoina; Coregon kanssa sähköiset rallipassit ja pääsylipputuotteet).
  • Tapahtuman yhteistyökumppanit ovat sitoutuneita kehittämään yhdessä entistä vastuullisempaa MM-rallia (mm. Ralli Areenoiden bussikuljetukset, kierrätys, jätehuolto, energian ja veden kulutuksen vähentäminen, materiaalit, somistukset/teippaukset).
  • Aloitimme kesällä 2022 oman metsäalueemme istuttamisen Jämsän Pohjansuolla. Lue lisää.

Turvallisuus ja sosiaalinen vastuullisuus

  • Suomen MM-rallin organisaatio tekee ympärivuotista työtä yleisöturvallisuuden eteen, johon kuuluu myös jatkuva viranomaisyhteistyö (mm. Poliisi, Pelastusopisto, TUKES).
  • Autoilun kansainvälinen kattojärjestö FIA asettaa turvallisuudelle sääntökehyksen ja ohjeistaa järjestäjää erilaisten, kaikissa osakilpailuissa toteutettavien turvallisuusjärjestelyjen osalta. Kilpailun aikaan FIA valvoo näiden yleisöturvallisuustekijöiden toteutumista.
  • Suomen MM-rallin järjestäjä AKK Sports Oy tekee työtä tasa-arvoisen ja esteettömän asiakaskokemuksen puolesta.
  • Tapahtuma on koko kansan ralli, johon ovat tervetulleita kaikki ikään, sukupuoleen, etniseen alkuperään, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon tai fyysisiin rajoituksiin tai aistirajoituksiin katsomatta.
  • AKK:n ja Omnian, Espoon koulutuskuntayhtymän, välinen yhteistyö tuottaa koulutusohjelman puitteissa autourheilun ammattilaisia ja kestävän kehityksen osaajia.
Viivi Firat
Secretary of the Rally & Sustainability Manager
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close