Vastuullisuus

Rally Finland haluaa olla vetovoimainen, vastuullinen ja kehittyvä koko kansan ralli. Vastuullisuus eri muodoissaan koetaan tapahtumatuotannon näkökulmasta tärkeäksi lähtökohdaksi ja yleisperiaatteeksi koko tapahtuman järjestämiselle. Tapahtumajärjestäjä AKK Sports Oy haluaa systemaattisesti kehittää toimintaansa niin, että tapahtuma on vastuullisemman autourheilun ja suurtapahtumatuotannon edelläkävijä myös vastuullisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Rally Finlandille myönnettiin 2020 syksyllä Visit Finlandin alainen Sustainable Travel Finland -merkki, joka on tunnustus vastuullisesta matkailutoiminnan tuottamisesta. Ympäristövastuullisuuden lisäksi kriteeristöön kuuluu myös tapahtuman sosiaalinen, taloudellinen, eettinen ja kulttuurinen vastuullisuus sekä turvallisuus. Lisätietoja ohjelmasta pääset lukemaan klikkaamalla tästä.

Ympäristö

Suomen MM-ralli on sitoutunut autoilun kansainvälisen kattojärjestön, FIA:n, ympäristöohjelmaan ja saavuttanut sen kolmiportaisen akkreditoinnin korkeimman tason jo vuonna 2017. Ohjelmaa varten tapahtuman esimerkiksi sähkönkulutuksia, materiaalientuotantoa ja materiaalimääriä sekä organisaation autojen polttoaineenkulutuksia dokumentoidaan vuosittain. FIA:n ympäristöohjelman auditointi järjestetään joka toinen vuosi tapahtumamme yhteydessä paikan päällä.

Rally Finland -tapahtumasta tehtiin ensimmäiset hiilijalanjälkilaskelmat vuonna 2017 ja tapahtumaorganisaatio tekee vuosittain paljon töitä tapahtuman hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Vuonna 2018 hiilijalanjälkeä pienennettiin edellisvuodesta 19% ja vuonna 2019 puolestaan hiilijalanjälki pieneni 9,7% verrattuna vuoteen 2018. Suunta on erinomainen ja tapahtumanjärjestäjän yleistavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeään vähintään 2% joka vuosi. Tällä hetkellä tapahtumaorganisaation hiilipäästöt ovat noin 150tCO2eq vuosittain.

  • Organisaation ohella myös erikoiskokeiden tekijöitä, talkoolaisia, mediaa, tapahtumavieraita sekä muita sidosryhmäläisiä kannustetaan sitoutumaan ympäristövastuullisemman tapahtuman rakentamiseen.
  • Suomen MM-ralli toteuttaa lukuisia ympäristövastuuprojekteja ja -kampanjoita (mm. Keskisuomalaisen kanssa sähköinen kisaopas; Toyotan hybridimallit organisaatioautoina; Granon kanssa PVC-vapaa teippaus organisaatioautoissa; Coregon kanssa VIP-pääsylipputuotanto uusiutuvasta materiaalista).
  • Tapahtuman yhteistyökumppanit ovat sitoutuneita kehittämään yhdessä entistä vastuullisempaa MM-rallia (mm. yleisökuljetukset, biopolttoaineet, kierrätys, jätteidenhuolto, energian ja veden kulutuksen vähentäminen, materiaalit, somistukset/teippaukset).

Turvallisuus ja sosiaalinen vastuu

  • Suomen MM-rallin organisaatio tekee ympärivuotista työtä yleisöturvallisuuden eteen, johon kuuluu myös jatkuva viranomaisyhteistyö (mm. Poliisi, Pelastusopisto, TUKES).
  • Autoilun kansainvälinen kattojärjestö FIA asettaa turvallisuudelle sääntökehyksen ja ohjeistaa järjestäjää erilaisten, kaikissa osakilpailuissa toteutettavien turvallisuusjärjestelyjen osalta. Kilpailun aikaan FIA valvoo näiden yleisöturvallisuustekijöiden toteutumista.
  • Suomen MM-rallin järjestäjä AKK Sports Oy tekee tasa-arvoisen ja esteettömän asiakaskokemuksen puolesta yhteistyötä mm. suomalaisen Aspa-säätiön kanssa.
  • AKK:n ja Omnian, Espoon koulutuskuntayhtymän, välinen yhteistyö tuottaa koulutusohjelman puitteissa autourheilun ammattilaisia ja kestävän kehityksen osaajia.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close