Liikennejärjestelyt

Jyväskylässä 4.-7.8.2022 järjestettävän MM-rallin osakilpailun, Secto Rally Finlandin, suurimmat liikennevaikutukset kohdistuvat keskustan, Mäki-Matin, Harjun ja Lutakon liikenteeseen.

Poikkeusjärjestelyt on suunniteltu yhteistyössä Jyväskylän kaupungin asiantuntijoiden kanssa ja toteutetaan kaupunginhallituksen päätöksen nojalla.

Lutakon alue

Liikennejärjestelyt Lutakon alueella 22.7.-11.8.2022

Paviljongin ja sataman alue

MM-rallin Kilpailukeskus (HQ) ja huoltoalue sijaitsevat Jyväskylän Paviljongin alueella. Alue on suljettuna 22.7.2022 klo 08:00 – 11.8.2022 klo 21:00.

Uno Savolan katu on suljettuna liikenteeltä ma 1.8.2022 klo 07:00 – 8.8.2022. klo 7.00. Luvanvarainen huolto- ja tontille ajo sallitaan. Uno Savolan kadulla liikkuessa ajoneuvolla tulee noudattaa äärimmäistä varovaisuutta. Kevytliikenne Schaumanin puistotien kautta kiinteistöille.

Satamakadun pysäköintialue on suljettuna ma 1.8.2022 klo 07:00 – 8.8.2022 klo 07:00.

Jalankulku- ja pyöräliikenne

Satamakadun vieressä, sataman puoleinen kevyen liikenteen väylä suljetaan välillä Satama-Lutakonaukio. 

K-Supermarket Lutakko 

Kauppaa on mahdollista lähestyä kevyen liikenteen väylää pitkin Matkakeskuksen ylikulun suunnasta tai Fortunakujan kautta. Kauppaan pääsee myös sataman puoleiselta aukiolta kapeaa väylää pitkin.

Pysäköinti

Lutakon ja sataman alueella ei ole pysäköintipaikkoja ralliyleisölle lukuun ottamatta P-Paviljonki 1 -pysäköintihallia. Pysäköinninvalvonta valvoo Lutakon ja sataman aluetta normaalisti.

Taksiasemat

Uno Savolan kadun taksitolppa siirtyy rallin ajaksi 22.7.–11.8.2022 Piippukadun kääntöpaikalle.

Harjun alue

Liikennejärjestelyt Harjun alueella 1.8.-7.8.2022

Kilpailun aikataulu alueella 

Harjun erikoiskoe ajetaan to 4.8. sekä pe 5.8. Yleisöalue avataan torstaina kello 16 ja perjantaina kello 12. 

Tutustuminen tarkoittaa kilpailijoiden alueen tiestöön tutustumista tieliikennelain puitteissa siviiliautoilla. Sulkuaika tarkoittaa sitä, että rajattu alue on suljettu kokonaan tieliikenteeltä. 

Secto Rally Finlandin Harjun erikoiskoe aiheuttaa seuraavia poikkeuksia myös asukkaiden kulkuun:

Cygnaeuksenkatu ja Gummeruksenkatu muutetaan kaksisuuntaisiksi sulkuaikoina tonteille ajoa varten.

Mäki-Matin asuinalueen kiinteistöille ajaminen ohjataan Kortesuonkadulta Kotikadun kautta Sopukadulle, Petäjätielle, Kisakadulle ja Tanhuantielle. 

Muuttuvista liikennejärjestelyistä johtuen kilpailunjärjestäjä on varannut väliaikaiset parkkipaikat niille asukkaille, jotka eivät voi käyttää varattuja autopaikkojaan sulkuaikana.

Harjun puistoalue 

Harjun puistoalueen käyttöä rajoitetaan ma 1.8 kello 21.00- su 7.8. klo 15.00 välisenä aikana tapahtuman rakentamisen vuoksi. Huomioittehan vaihtoehtoiset reitit sekä rakennusajan rajoitukset liikkuessanne alueella. 

Kiitos ymmärryksestänne

Kiitos ymmärryksestänne. Toivomme, ettei tapahtumasta aiheudu teille kohtuutonta haittaa.

AKK Sports Oy

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close